Секретар

инж. Милен Тодоров Вълчев

Роден на 01.01.1963г., женен с две деца.

Образование висше:
магистър, специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" - Технически университет - гр.София

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат