СУ "Христо Ботев" - с. Чепинци
СУ "Христо Ботев" - с. Чепинци е второто по големина училище на територията на общината. Има статут на средищно училище и в него се обучават ученици от всички населени места на общината. През 2014 - 2015 г. по Програма за развитие на селските райони община Рудозем изгради пълноформатен стадион с изкуствена трева в двора на училището. Училището е санирано по Фонд "Козлодуй", подменени са радиаторите за отопление. Със средства на община Рудозем и допълнителни целеви средства се ремонтираха общи части, санитарни помещения и някои кабинети. Оборудвани са модерни комютърни кабинети, изградена е училищна високоскоростна wi-fi мрежа. В момента училището разполага с много добра материална база. Общия брой на учениците за учебната 2019 - 2020 г. е 250                 
             
Директор: Манчо Трампов
Интернет сайт на училището: http://www.souchepinci.eu/
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат