Информация и материали за Избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.
Информация и материали за Избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.
Заповед № РД-249/05.08.2022 г. - относно: Адрес и обхват на избирателни секции на територията на Община Рудозем
Заповед № РД-250/05.08.2022 г. - относно: определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на Община Рудозем
Предварителни избирателни списъци за избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.
Предварителни избирателни списъци за избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.
Покана до политическите партии за провеждане на консултации за определяне състава на СИК/ПСИК
Заповед № РД-282 / 30.08.2022 г. - относно: Определяне на местата за поставяне на агитационни материали
Заповед № РД-291 / 07.09.2022 г. - относно: Секция, позволяваща гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
Съобщение до жителите на Община Рудозем
Заповед № РД-306/16.09.2022 г. - относно: Образуване на ПСИК
Списък на заличените лица
Съобщение до политическите партии и коалиции парламентарно представени в Република България
Заповед № РД-332 / 29.09.2022 г. - относно: Забрана продажба и употреба на алкохол
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат