Приемни дни
КМЕТ НА ОБЩИНА 
 
ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ОТ ДО
ПОНЕДЕЛНИК 9.30 ЧАСА 12.00 ЧАСА
ПЕТЪК 9.30 ЧАСА 12.00 ЧАСА

 ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
 
ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ОТ ДО
ВТОРНИК 9.30 ЧАСА 12.00 ЧАСА
ЧЕТВЪРТЪК 9.30 ЧАСА 12.00 ЧАСА
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат