Мандат 2019-2023
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МАНДАТ 2019-2023
Заседание на ОБС Рудозем № 25 решения № 245-259 /29.07.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 24 решения № 218-244 /26.06.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 23 решениe № 217 /24.05.2021 г.

Заседание на ОБС Рудозем № 22 решения № 215,216 /10.05.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 21 решения № 200-214 /29.04.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 20 решения № 199 /31.03.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем № 19 решения № 180 - 198 /25.03.2021 г.

Заседание на ОБС Рудозем № 18 решения № 172 - 179 /11.02.2021 г.

Заседание на ОБС Рудозем №17 решения № 157-171 /27.01.2021 г.
Заседание на ОБС Рудозем №16 решения № 146-156 /30.12.2020 г. 

Заседание на ОБС Рудозем №15 решения № 135 /18.12.2020 г. 
Заседание на ОБС Рудозем №14 решения № 134 -144 /10.12.2020 г. 
Заседание на ОБС Рудозем №13 решения № 125 -133 /29.10.2020 г.
Заседание на ОбС Рудозем №12 решения № 109-124 /24.09.2020 г.

Заседание на ОбС Рудозем №11 решения № 97-108 / 17.08.2020 г.
Заседание на ОбС Рудозем №10 решения № 95-96 / 07.07.2020 г.
Заседание на ОбС Рудозем № 9 решения № 77-94 / 11.06.2020 г
Заседание на ОбС Рудозем № 8 решения № 62-76 / 30.04.2020 г.

Заседание на ОбС Рудозем № 7 решения № 60-61 / 26.03.2020 г.

Заседание на ОбС Рудозем № 6 решения № 46-59 / 28.02.2020 г.

Заседание на ОбС Рудозем № 5 решения № 29-45 / 31.01.2020 г.
Заседание на ОбС Рудозем № 4 решение № 25-28 / 30.12.2019 г.
Заседание на ОбС Рудозем № 3 решение № 9-24 / 23.12.2019 г.
Заседание на ОбС Рудозем № 2 решение № 4-8 / 08.11.2019 г.
Заседание на ОбС Рудозем № 1 решение № 1-3 / 04.11.2019 г.