Информация и материали за Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. / 21.11.2021 г.
Заповед №427/20.09.2021 г. - относно: Адрес и обхват на избирателни секции на територията на община Рудозем за " Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители " на 14.11.2021 г.
Заповед №432/27.09.2021 г. - относно: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Рудозем
Предварителни избирателни списъци
Предварителни избирателни списъци
Покана до политическите партии
Заповед №453/08.10.2021 г. - относно: Определяне на местата за поставяне на агитационни материали
Заповед №460/14.10.2021 г. - относно: Секция, позволяваща гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
Заповед №478/27.10.2021 г. - относно: Образуване на ПСИК
Списък на заличените лица 
Съобщение до СИК и жителите на община Рудозем - неприсъствено обучение на членовете на СИК 
Съобщение до СИК - отлагане на обучението на СИК 
Заповед №494/10.11.2021 г. - относно: Образуване на ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация
Съобщение до политическите партиии и коалиции парламентарно представени в Република България
Списък на заличените лица
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат