Плащане

Начини за плащане

  1. На касите на Община Рудозем в брой или чрез ПОС терминални устройства.
  2. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Рудозем. Банкова сметка и кодове за вид плащане
  3. На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД или с пощенски запис.
  4. На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.ePay.bg
  5. Чрез нашите посредници – Банка ДСК ЕАД