Плащане

Начини за плащане

  1. На касите на Община Рудозем в брой или чрез ПОС терминални устройства.
  2. Онлайн чрез Централния виртуален ПОС терминал на Министерство на електронното управление egov.bg
  3. Банков превод по банковата сметка на Община Рудозем. Банкова сметка и кодове за вид плащане
  4. На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД или с пощенски запис.
  5. На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.ePay.bg
  6. Чрез нашите посредници – Банка ДСК ЕАД
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат