Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Обява за пазарни консултации
24.03.2020
   Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи за обект: Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода“Файлове за сваляне:Приложения, публикувано на 2020.03.24 в 16:17 ч.Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.05.08 в 14:01 ч.

Обява за пазарни консултации
13.03.2020
  Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Преустройство и реконструкция на съществуващ стадион в многофункционален спортен комплекс- гр. Рудозем“Файлове за сваляне:Покана, публикувано на 2020.03.13 в 16:02 ч.Приложение № 1- Техническа спецификация, публикувано на 2020.03.13 в 16:03 ч.Приложение № 2 - Образец на Оферта, публикувано на 2020.03.13 в 16:03 ч.Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.03.24 в 16:28 ч.

Обява за пазарни консултации
13.03.2020
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.”Файлове за сваляне:Покана, публикувано на 2020.03.13 в 15:30 ч.Приложение № 1- Техническа спецификация, публикувано на 2020.03.13 в 15:30 ч.Приложение № 2 - Образец на Оферта, публикувано на 2020.03.13 в 15:31 ч.Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.03.20 в 13:32 ч.

Обява за пазарни консултации
06.02.2020
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари", обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на услуги с тежка механизация”, обособена позиция № 2: „Извършване на услуги, свързани с превози на товари” и обособена позиция № 3: „Извършване на услуги със специализиран автомобил Автокран“Файлове за сваляне:Покана, публикувано на 2020.02.06Приложение № 1- Техническа спецификация, публикувано на 2020.02.06Приложение № 2 - Образец на Оферта, публикувано на 2020.02.06Резултати от проведени пазарни консултации, публикувано на 2020.02.18