Кметство Рибница
Кмет - Страхил Митков Пехливанов
тел. 0893356753

E-mail: strahil.pehlivanov@abv.bg

4973 с. Рибница