Бюджет на Община Рудозем
Формула за разпределение на средства по единен разходен стандарт в дейност 322 "Общообразователни училища" за 2024 година
Бюджет на Община Рудозем за 2024г. , публикувано на 27.02.2024 г.


Формула за разпределение на средства по единен разходен стандарт в дейност 322 "Общообразователни училища" за 2023 година
Бюджет на Община Рудозем за 2023 г.
публикувано на 01.09.2023 г.

Бюджет на Община Рудозем за 2020 г.
Формула за разпределение на средства по единен разходен стандарт в дейност 322 "Общообразователни училища" за 2020 година.
Бюджет на Община Рудозем за 2021 г.
Формула за разпределение на средства по единен разходен стандарт в дейност 322 "Общообразователни училища" за 2021 година.
Първоначален Бюджет на Община Рудозем за 2021 г.  
Съобщение за корекция на явна техническа грешка

Формула за разпределение на средства по единен разходен стандарт в дейност 322 "Общообразователни училища" за 2022 година
Бюджет на Община Рудозем за 2022 г.
, публикувано на 14.04.2022 г.

Бюджет на Община Рудозем за 2023 г.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат