СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Рудозем
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Рудозем е най - голямото училище на територията на общината. Има статут на средищно училище и в него се обучават ученици от всички населени места на общината. През 2018 - 2019 г. община Рудозем извърши цялостен ремонт на двете сгради и физкултурния салон, както и на дворните пространства. Изградени бяха писта за бягане, волейболни, баскетболни и футболни игрища в дворовете на двете сгради, много зелени площи и места за отдих, ремонтираха се учебните стаи и общите части. В момента училището разполага с една от най - добрите материални бази в страната. Общия брой на учениците за учебната 2019 - 2020 г. е 611                                                                                                                                    
Директор: Сийка Кирякова
Интернет сайт на училището: http://su-rudozem.eu/
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат