Проекти

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС НА ТЕМА: „МОЯТА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ“
19.07.2023

В началото на летния сезон Община Рудозем продължава успешно да предоставя социалната услуга „топъл обяд” на 200 свои жители
10.07.2023

Проектът BG05SFPR002-2.002-0035-C01 „Укрепване на общинския капацитет в община Рудозем“ стартира своята дейност
26.06.2023

Покана за участие в „Обучение на местната общност за изследване и промоциране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем”.
15.06.2023
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
01.05.2023
Одобрен е проект на Община Рудозем: „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат”         На 28.04.2023 г. Кметът на община Рудозем д-р Румен Пехливанов подписа Административен договор № BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 с Министерство на околната среда и водите, финансиран от оперативна програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, Процедура № BGENVIRONMENT-4.004 с наименование „Открита покана № 3 „Климат“    Наименование на проекта:  „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към...

Oбщина Рудозем успешно финализира Проект "Патронажна грижа + в община Рудозем", Договор № BG05M9OP001-2.119-0038-C01, по Процедура „BG05M9OP001-2.119 - Патронажна грижа + Компонент 3“
07.04.2023

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат