Проекти

Община Рудозем продължава да осигурява „Топъл обяд” на 200 свои жители по Проект BG05FMOP001-5.001- 0095 - C03 „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 в община Рудозем”
05.10.2021

Община Рудозем продължава да осигурява „Топъл обяд” на 200 свои жители по Проект BG05FMOP001-5.001- 0095 - C02 „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 в община Рудозем”
24.06.2021

Община Рудозем надгражда предоставяните социални услуги, изпълнявайки проект по Процедура „BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“
15.04.2021

Обява за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа + в община Рудозем”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0066-C01
15.03.2021
       Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Рудозем”, Договор №BG05M9OP001-6.002-0066-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Рудозем обявява процедура за подбор на персонал за 6 работни места на длъжност, както следва:   „Домашен санитар” на 8 часов работен ден - 4 бр.; Изисквания към кандидатите за работа: Образование: Няма изисквания; Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставяне на социални услуги в домашна среда. Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги; Да не...

Обява за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа + в община Рудозем”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0066-C01
15.03.2021
         Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Рудозем”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0066-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Рудозем обявява процедура за подбор на персонал за 4,5 работни места на длъжност, както следва:   „Технически сътрудник” на 8 часов работен ден - 2 бр.; Изисквания към кандидатите за работа: Образование: Средно Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в сферата на социалните услуги; Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги; Да не са поставени под...

ОБЯВА за желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда
15.03.2021
Заявление за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно – социални услугиДекларация за съгласие за обработка на личните данни