Проекти

Фронт офисът за социални услуги в Рудозем продължава своята дейност
22.02.2024

Община Рудозем проведе втора групова супервизия на наетият персонал по проект „Грижа в дома в община Рудозем“ по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
18.01.2024

Община Рудозем стартира 2024 г. с пълен капацитет на социалната услуга „топъл обяд”
10.01.2024

Община Рудозем сключи Административен договор за изпълнение на проект “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ С. ЕЛХОВЕЦ И С. ЧЕПИНЦИ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ”
04.01.2024

ОБЩИНА РУДОЗЕМ Е НА ПЪРВО МЯСТО В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ ПО ОДОБРЕНИ БЛОКОВЕ ЗА САНИРАНЕ
23.12.2023
Община Рудозем е с най-много одобрени блокове за саниране в област Смолян, като от 12 подадени проектни предложения одобрените за финансиране са 9, а 3 са включени в резервния списък по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. Общата стойност на одобрените проекти е 5 463 441,76 лв. През януари 2024 г. се очаква да започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради. Община Рудозем от своя страна...

Община Рудозем проведе групова супервизия на наетият персонал по проект „Грижа в дома в община Рудозем“ по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
23.10.2023

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат