Новини
Безплатни изследвания за рак на дебелото черво
25.04.2024
До края на юни всички жени и мъже на възраст 50 – 74 години (както и хора на друга възраст с фамилна обремененост), имат възможност...

Тестват системата за ранно предупреждение при бедствия и въздушна опасност на 01.04.2024 г.
28.03.2024
Информираме гражданите на Община Рудозем, че във връзка с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия...

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН!
18.03.2024

Община Рудозем проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003- 2.001-0117 „Устойчиво екологично и социално –икономическо развитие на селските общини в Смолянска област“
14.03.2024
Днес в Община Рудозем се проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003- 2.001-0117 „Устойчиво екологично и социално –икономическо развитие на селските общини...

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ "УСТОЙЧИВО ЕКОЛОГИЧНО И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ"
27.02.2024
Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-117 "Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област" на водещ партньор Община Рудозем ще...

Обявления
Провеждане на седмица на отворените врати за ранна диагностика на туберкулозата
20.06.2024

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ BG05M2OP001-5.001-0001
30.05.2024

О Б Я В А
30.05.2024
О Б Я В А Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 151/23.04.2024г. е допуснато изменение на Подробен устройствен план (ПУП) –...

ОБЯВА
30.05.2024
О Б Я В А Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, община Рудозем, че с Решение №84 на Общински съвет – Рудозем от 12.04.2024г. е разрешено изработването...

О Б Я В А
30.05.2024
О Б Я В А Уведомяваме жители на гр. Рудозем, община Рудозем, че със Заповед № 183/28.05.2024г. е допуснато изменение на ПУП-ПР за имоти №63207.502.35 и...

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат