Търгове по ЗОС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
25.07.2022

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост
08.06.2022
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
08.06.2022
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за  отдаване под наем на част от имот публична   общинска собственост

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост
30.05.2022
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна  общинска собственост

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна общинска собственост
30.05.2022
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за учредяване право на строеж на гараж върху имот частна  общинска собственост

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
30.05.2022