Търгове по ЗОС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
23.01.2024
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за  отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имоти
23.01.2024
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имоти

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
23.01.2024
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот

Прекратен търг
17.11.2023
Заповед № РД-307 / 10.11.2023г.

П О П Р А В К А Н А О Б Я В А
16.10.2023
ПОПРАВКА НА СЛЕДНАТА ОБЯВА: http://rudozem.bg/currentNews-677-newitem.html

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване заучредяване право на строеж върху общински имот
13.09.2023

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат