Мандат 2011-2015

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МАНДАТ 2011-2015

  

Заседание на ОбС Рудозем № 56 решение № 534-537

Заседание на ОбС Рудозем № 55 рещение № 532-533

Заседание на ОбС Рудозем № 54 решение № 527-531

Заседание на ОбС Рудозем № 53 решение № 514-526

Заседание на ОбС Рудозем № 52 решение № 495-513

Заседание на ОбС Рудозем № 51 решение № 482-493

Заседание на ОбС Рудозем № 50 решение № 466-480

Заседание на ОбС Рудозем № 49 решение № 464-465

Заседание на ОбС Рудозем № 48 решение № 455-457

Заседание на ОбС Рудозем № 47 решение № 448-454

Заседание на ОбС Рудозем № 46 решение № 431-447

Заседание на ОбС Рудозем № 45 решение № 418-430

Заседание на ОбС Рудозем № 44 решение № 414-417

Заседание на ОбС Рудозем № 43 решение № 401-413

Заседание на ОбС Рудозем № 42 решение № 386-400

Заседание на ОбС Рудозем № 41 решение № 385

Заседание на ОбС Рудозем № 40 решение № 381-384

Заседание на ОбС Рудозем № 39 решение № 375-380

Заседание на ОбС Рудозем № 38 решение № 361-374

Заседание на ОбС Рудозем № 37 решение № 340-360

Заседание на ОбС Рудозем № 36 решение № 335-339

Заседание на ОбС Рудозем № 35 решение № 332-334

Заседание на ОбС Рудозем № 34 решение № 319-331

Заседание на ОбС Рудозем № 33 решение № 318

Заседание на ОбС Рудозем № 32 решение № 309-317

Заседание на ОбС Рудозем № 31 решение № 308

Заседание на ОбС Рудозем № 30 решение № 290-307

Заседание на ОбС Рудозем № 29 решение № 289

Заседание на ОбС Рудозем № 28 решение № 277-288

Заседание на ОбС Рудозем № 27 решение № 276

Заседание на ОбС Рудозем № 26 решение № 268-275

Заседание на ОбС Рудозем № 25 решение № 265-267

Заседание на ОбС Рудозем № 24 решение № 258-264

Заседание на ОбС Рудозем № 23 решение № 241-257

Заседание на ОбС Рудозем № 22 решение № 237-240

Заседание на ОбС Рудозем № 21 решение № 223-236

Заседание на ОбС Рудозем № 20 решение № 196-222

Заседание на ОбС Рудозем № 19 решение № 188-195

Заседание на ОбС Рудозем № 18 решение № 181-187

Заседание на ОбС Рудозем № 17 решение № 165-180

Заседание на ОбС Рудозем № 16 решение № 162-164

Заседание на ОбС Рудозем № 15 решение № 159-161

Заседание на ОбС Рудозем № 14 решение № 157-158

Заседание на ОбС Рудозем № 13 решение № 155-156

Заседание на ОбС Рудозем № 12 решение № 147-154

Заседание на ОбС Рудозем № 11 решение № 142-146

Заседание на ОбС Рудозем № 10 решение № 132-141

Заседание на ОбС Рудозем № 9 решение № 120-131

Заседание на ОбС Рудозем № 8 решение № 106-119

Заседание на ОбС Рудозем № 7 решение № 83-105

Заседание на ОбС Рудозем № 6 решение № 72-82

Заседание на ОбС Рудозем № 5 решение № 60-71

Заседание на ОбС Рудозем № 4 решение № 47-59

Заседание на ОбС Рудозем № 3 решение № 28-46

Заседание на ОбС Рудозем № 2 решение № 4-27

Заседание на ОбС Рудозем № 1 решение № 1-3

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат