Мандат 2015-2019

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МАНДАТ 2015-2019

Заседание на ОбС Рудозем № 56 решение № 446-460

Заседание на ОбС Рудозем № 55 решение № 445

Заседание на ОбС Рудозем № 54 решение № 434-444

Заседание на ОбС Рудозем № 53 решение № 431-433

Заседание на ОбС Рудозем № 52 решение № 419-430

Заседание на ОбС Рудозем № 51 решение № 412-418

Заседание на ОбС Рудозем № 50 решение № 407-411

Заседание на ОбС Рудозем № 49 решение № 399-406

Заседание на ОбС Рудозем № 48 решение № 387-386

Заседание на ОбС Рудозем № 47 решение № 379-386

Заседание на ОбС Рудозем № 46 решение № 372-378

Заседание на ОбС Рудозем № 45 решение № 369-371

Заседание на ОбС Рудозем № 44 решение № 366-368

Заседание на ОбС Рудозем № 43 решение № 359-365

Заседание на ОбС Рудозем № 42 решение № 344-358

Заседание на ОбС Рудозем № 41 решение № 342-343

Заседание на ОбС Рудозем № 40 решение № 338-341

Заседание на ОбС Рудозем № 39 решение № 332-337

Заседание на ОбС Рудозем № 38 решение № 317-331

Заседание на ОбС Рудозем № 37 решение № 312-316

Заседание на ОбС Рудозем № 36 решение № 298-311

Заседание на ОбС Рудозем № 35 решение № 286-297

Заседание на ОбС Рудозем № 34 решение № 279-285

Заседание на ОбС Рудозем № 33 решение № 273-278

Заседание на ОбС Рудозем № 32 решение № 272

Заседание на ОбС Рудозем № 31 решение № 271

Заседание на ОбС Рудозем № 30 решение № 263-270

Заседание на ОбС Рудозем № 29 решение № 247-262

Заседание на ОбС Рудозем № 28 решение № 245-246

Заседание на ОбС Рудозем № 27 решение № 225-244

Заседание на ОбС Рудозем № 26 решение № 217-224

Заседание на ОбС Рудозем № 25 решение № 214-216

Заседание на ОбС Рудозем № 24 решение № 202-213

Заседание на ОбС Рудозем № 23 решение № 200-201

Заседание на ОбС Рудозем № 22 решение № 194-199

Заседание на ОбС Рудозем № 21 решение № 188-193

Заседание на ОбС Рудозем № 20 решение № 177-187

Заседание на ОбС Рудозем № 19 решение № 172-176

Заседание на ОбС Рудозем № 18 решение № 171

Заседание на ОбС Рудозем № 17 решение № 162-170

Заседание на ОбС Рудозем № 16 решение № 145-161

Заседание на ОбС Рудозем № 15 решение № 138-144

Заседание на ОбС Рудозем № 14 решение № 126-137

Заседание на ОбС Рудозем № 13 решение № 123-125

Заседание на ОбС Рудозем № 12 решение № 118-122

Заседание на ОбС Рудозем № 11 решение № 110-117

Заседание на ОбС Рудозем № 10 решение № 99-109

Заседание на ОбС Рудозем № 9 решение № 97-98

Заседание на ОбС Рудозем № 8 решение № 76-96

Заседание на ОбС Рудозем № 7 решение № 64-75

Заседание на ОбС Рудозем № 6 решение № 51-63

Заседание на ОбС Рудозем № 5 решение № 27-50

Заседание на ОбС Рудозем № 4 решение № 25-26

Заседание на ОбС Рудозем № 3 решение № 9-24

Заседание на ОбС Рудозем № 2 решение № 3-8

Заседание на ОбС Рудозем № 1 решение № 1-2

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат