Кметство Елховец
Кмет - Добромир Венелинов Шевелиев
тел. 0893313354

Главен експерт АПТИОН - Десислава Наскова Хаджиева
тел. 0877253023

E-mail:elhovetskmet@gmail.com

4970 с. Елховец