Финансиово-счетоводна дейност и Бюджет
Севдалин Росенов Странджалиев
тел. 0893356774
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат