Информация и материали за избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

Покана до политическите партии за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК - гр. Рудозем в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
Заповед № РД-230/16.08.2023 г. - относно: Адрес и обхват на избирателни секции на територията на Община Рудозем.
Заповед № РД-244/11.09.2023 г. - относно: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в Община Рудозем за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октовмри 2023г.
Предварителен избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Предварителен избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Покана относно провеждане на консултации за определяне състава на СИК и ПСИК на територията на Община Рудозем за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
Разяснителна кампания - анимирани видео и аудио материали
Списък на населените места в Община Рудозем, в които ще се проведат избори за кметове на кметства на 29 октомври 2023г.
Заповед № РД -259/28.09.2023г. - относно: Места за поставяне на агитационни материали
Заповед № РД-261/02.10.2023г- относно: Секция, позволяваща гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Заповед № РД-265/06.10.2023г. - относно: Промяна на местонахождение на избирателна секция № 21 27 00 019 с. Иваново 
Заповед № РД-278/11.10.2023г. - относно: Образуване на секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.
Съобщение относно българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. и на втори тур на 05.11.2023г.
При изгубен/откраднат/повреден/унищожен документ за самоличност ЛИЧНА КАРТА- Образец № 1
При изгубен/откраднат/повреден/унищожен документ за самоличност ЛИЧЕН (ЗЕЛЕН) ПАСПОРТ - Образец № 2
Когато няма издавана лична карта/личен(зелен) паспорт - Образец № 3
Лична карта с изтекъл срок - Образец № 4
Списък на заличените лица
Обучение на СИК на територията на Община Рудозем
Заповед № РД-288/19.10.2023г. - относно: Забрана за продажба и употреба на алкохолни напитки
Съобщение отоносно получаване на изборни книжа и материали на 28 октомври 2023г. 
Съобщение относно машинно гласуване
Списък на заличените лица - втори тур

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат