Информация и материали за избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

Покана до политическите партии за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК - гр. Рудозем в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
Заповед № РД-230/16.08.2023 г. - относно: Адрес и обхват на избирателни секции на територията на Община Рудозем.
Заповед № РД-244/11.09.2023 г. - относно: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в Община Рудозем за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октовмри 2023г.
Предварителен избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Предварителен избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Покана относно провеждане на консултации за определяне състава на СИК и ПСИК на територията на Община Рудозем за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
Разяснителна кампания - анимирани видео и аудио материали
Списък на населените места в Община Рудозем, в които ще се проведат избори за кметове на кметства на 29 октомври 2023г.
Заповед № РД -359/28.09.2023г. - относно: Места за поставяне на агитационни материали

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат