Обяви и съобщения

Списък на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени за отдаване под наем за стопанската 2023г. – 2024г.
01.02.2023
Списък на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени за отдаване под наем за стопанската 2023г. – 2024г.

ОБЯВА
27.01.2023
Заповед № РД-26/26.01.2023г.

ОБЯВА
20.01.2023
Заповед № РД-22/19.01.2023г.

ОБЯВА
12.01.2023
Решение №423/16.12.2022 г. на Общински съвет – Рудозем

ОБЯВА
10.01.2023
Решение №421/16.12.2022 г. на Общински съвет – Рудозем

ОБЯВА
09.12.2022
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ