Обяви и съобщения

ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕТО НА КОЖИ И ДРУГИ ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ В ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ ПО СЛУЧАЙ КУРБАН БАЙРЯМ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА РУДОЗЕМ
15.07.2021

СЪОБЩЕНИЕ
13.07.2021

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2021 -2022 г. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ
13.07.2021
ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2021 -2022 г. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
05.07.2021
ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.195 АЛ.6 ОТ ЗУТ
30.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.195 АЛ.6 ОТ ЗУТ

ОБЯВА
28.06.2021
Повече информация можете да намерите тук.

Търсене