Новини
С ПЪРВА КОПКА СТАРТИРА РЕМОНТЪТ НА 2 УЛИЦИ В с.БЪРЧЕВО
27.05.2021

Днес, в присъствието на кмета на община Рудозем Румен Пехливанов, зам.кмета по строителството и благоустройството Недко Кулевски, кмета на с.Бърчево Карамфил Сираков и общинския съветник д-р. Денис Инджов, официално бе даден старта на строителството на 2 улици в с.Бърчево. Ремонтът се извършва по проект „BG06RDNP001 – 7.001 – 0105” - „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“. Проектът се осъществява по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Започнато е премахването на съществуващата настилка на първата улица, с приключването на което паралелно ще се даде началото и на премахването на настилката на втората улица. Очакваният срок за изпълнение на дв
ата обекта е 2 месеца. 


Търсене