Новини
СТАРТИРА ЦЯЛОСТНИЯТ РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ул. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" в гр. Рудозем
26.05.2021


На 28.05.2021 г. (петък), ще стартира цялостният ремонт и рехабилитация на ул. „Стефан Стамболов“ в гр. Рудозем. Ремонтът се извършва по проект „BG06RDNP001 – 7.001 – 0105” - „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“. Проектът се осъществява по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

В тази връзка е издадена заповед от кмета на община Рудозем, с която се въвежда временна забрана за движение на МПС по ул. "Стефан Стамболов", в частта и от моста над р.Арда до входа на Детска градина "Снежанка" гр.Рудозем.

Върви активното строителство и на улица „Енгеровска“ в с.Елховец, която до момента е реконструирана на 50%.
Предстои старта и на останалите обекти, които този проект обхваща:
- с. Бърчево - 2 малки улици
- с. Бяла река - улицата над гробищния парк
- с. Чепинци - ул. „Трамповска“

Мястото на символичната първа копка ще бъде на 28.05.2021 г. в 9:00 ч. на кръстовището на пътя за с. Смилян.
Каним всички желаещи за участие в събитието!
Търсене