Новини
СЪВМЕСТНА РАБОТА МЕЖДУ "ДФ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ" И "EVN БЪЛГАРИЯ" ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ И АВАРИИ
09.07.2021
Доброволното формирование за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации към община Рудозем , съвместно с "EVN България", продължава неуморно работата по профилактичното почистване на растителност покрай електропроводната мрежа. С превенцията се цели предотвратяването на горски пожари и аварии с електрозахранването на територията на община Рудозем.

Пресцентър на община Рудозем