Проекти
Община Рудозем продължава предоставянето на социално-здравната услуга „Патронажна грижа“
04.10.2021