Новини
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ДО 18 г.
08.12.2021Във връзка с множеството отправени запитвания към служители на Общинска администрация, бихме желали да информираме жителите на община Рудозем за следното:
 
Съгласно чл. 22в от ЗДДФЛ, всички родители на деца до 18 годишна възраст, съобразно размера на платените през годината суми за данък върху доходите, имат право на данъчно облекчение в размер на 450 лв. на дете. Условието за да се кандидатства за тези средства е лицата да нямат публични задължения.
 
Бихме желали да подчертаем, че задълженията към Община Рудозем за местни данъци, такси и глоби също са публични задължения.
 
В този смисъл, призоваваме всички, които имат неплатени задължения за местни данъци, такси и др. да го направят в рамките на месец декември, за да могат да се възползват от данъчното облекчение. Също така напомняме, че крайният срок за плащане на данък недвижимо имущество, такса смет и данък върху превозните средства изтече на 31.10.2021 г. Приканваме всички жители на община Рудозем да бъдат отговорни и да платят своите задължения в рамките на месец декември.
 
Напомняме, че с всички постъпления от данъци се покриват разходи от местен характер /горива; ел. енергия в административните сгради, кметства и улично осветление; отопление в детските градини и др./. За да се предоставят регулярно и безпроблемно всички тези услуги е необходимо да бъдат събрани всички данъци и такси в рамките на законовите срокове!
 
Пресцентър на Община Рудозем