Проекти
Община Рудозем проведе групова супервизия на персонала, предоставящ социални услуги по направление I на Проект "Патронажна грижа + в община Рудозем"
18.01.2022