Обяви и съобщения
ЗАПОВЕД № РД-114/05.04.2022 г. ОТНОСНО ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОБЕКТ №2201 В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ЧЕПИНЦИ
07.04.2022