Търгове по ЗОС
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост
08.06.2022