Обяви и съобщения
Заповед № РД-188/06.06.2022 г. за изменение на ПУП
06.07.2022