Търгове по ЗОС
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
25.07.2022