Новини
Покана за публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Рудозем за 2021г.
05.09.2022

Връзка чрез платформата за видеоконференции google meet - https://meet.google.com/hea-rfmc-kxa