Търгове по ЗОС
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
28.09.2022
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат