Новини
ГРАФИК ЗА ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО В НАПРАВЛЕНИЕ РУДОЗЕМ-ЕЛХОВЕЦ-ПЛОВДИВЦИ
14.10.2022
⚠️ Във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция на част от съществуващ довеждащ водопровод извор
„Мочура“ - с. Елховец - гр. Рудозем и прилежащите му съоръжения", уведомяваме жителите на Община Рудозем, че от 15.10.2022 г. /събота/ се въвежда график за временно спиране на движението в направление РУДОЗЕМ- ЕЛХОВЕЦ - ПЛОВДИВЦИ, поради извършването на строително-монтажни работи по трасето.

⚠️ СПИРАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО Е ВАЛИДНО ОТ КРАЯ НА ГРАД РУДОЗЕМ ДО ЦЕНТЪРА НА СЕЛО ЕЛХОВЕЦ!

Движението в часовете, в които трасето ще бъде отворено, ще се регулира от светофарни уредби и регулировчици.

Призоваваме участниците в движението за търпение и стриктно спазване на установените правила!