Новини
Без промяна в размера на местните данъци и такса смет в Община Рудозем
11.01.2023Уважаеми жители на Община Рудозем,

Информираме Ви, че по предложение на кмета д-р. Румен Пехливанов, Общински съвет – Рудозем прие решение, съгласно което през 2023 г. няма да бъде увеличаван размерът на местните данъци и такса смет.

Запазването на цените цели да облекчи домакинствата, с оглед на сериозната инфлация.

Поради факта, че Община Рудозем посреща със собствени средства разходите за дейностите си, информираме и приканваме гражданите, да заплатят своите данъци и такса смет за 2023 г. Плащането може да се извърши всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. на ет. 1 в Отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на Община Рудозем, както и на касите на Български пощи, касите на EasyPay, или по банков път (за повече информация: http://rudozem.bg/subsection-51-content.html) .

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат