Търгове по ЗОС
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
17.01.2023