Обяви и съобщения
ЗАПОВЕД № ОК - 03 -02 - 88/01.03.2023 г. на Областен управител на област Смолян за определяне на пожароопасния сезон в горските територии
06.03.2023
Търсене
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН COVID-19