Проекти
Община Рудозем организира пресконференция по проект „Грижа в дома в община Рудозем“ по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
27.03.2023
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат