Търгове по ЗОС
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот
31.03.2023