Обяви и съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за длъжността "Детски учител" към ДГ "Елица" с. Чепинци
28.08.2023
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат