Обяви и съобщения
Протокол от проведен конкурс за длъжността "Детски учител" към ДГ "Елица" с. Чепинци, открита със Заповед № 234 от 08.09.2023 г.
15.09.2023
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат