Обяви и съобщения
Заповед №РД-270 от 09.10.2023 г. за попълване на имот 988 по кадастралния план на с. Чепинци
06.11.2023
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат