Проекти
Община Рудозем сключи Административен договор за изпълнение на проект “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ С. ЕЛХОВЕЦ И С. ЧЕПИНЦИ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ”
04.01.2024
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат