Новини
Покана за публичното обсъждане на бюджетната прогноза за следващите три години за местни дейности и проектобюджета на община Рудозем за 2024 г.
08.01.2024
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат