Новини
Стартира данъчна кампания 2024
01.02.2024

Община Рудозем уведомява всички данъкоплатци, че от 01.02.2024 г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси за текущата година.


Крайните срокове за плащане на първа вноска е до 30 юни, а втора - 31 октомври.


На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства в пълен размер до 30 април се прави отстъпка от 5%.


Налозите за текущата година може да заплатите по следните начини:
  • На касите на Община Рудозем в брой или чрез ПОС терминални устройства и в кметствата по населени места.
  • Онлайн чрез Централния виртуален ПОС терминал на Министерство на електронното управление egov.bg
  • Банков превод по банковата сметка на Община Рудозем. Банкова сметка и кодове за вид плащане
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД или с пощенски запис.
  • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.ePay.bg
  • Чрез нашите посредници – Банка ДСК ЕАД

За невнесените задължения от минали години се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП, частни и държавни съдебни изпълнители.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат