Обяви и съобщения
ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА ПАШАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПОПАДАЩИ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ
07.02.2024
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат