Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат
Общински съвет - Рудозем прие План за смекчаване и адаптация към климатичните промени на община Рудозем за периода 2024 - 2030 г., изготвен в резултат от изпълнението на Дейност 5 по проекта
05.04.2024
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат