Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Обява за пазарни консултации
24.03.2020
 
 Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи за обект: Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода“

Файлове за сваляне:

Приложения, публикувано на 2020.03.24 в 16:17 ч.
Резултати от проведени пазарни консултациипубликувано на 2020.05.08 в 14:01 ч.