Обяви и съобщения

Съобщение до жителите на с. Бяла река, общ. Рудозем
25.10.2021

СЪОБЩЕНИЕ
21.10.2021

ОБЯВА
21.10.2021
Заповед № 463/18.10.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ
20.10.2021

О Б Я В А
14.10.2021
ПЛОЩАДКА ЗА ОТПАДЪЦИ (PDF)

О Б Я В А
15.09.2021
ПИСМО С ВХ.№ Р-4085УВЕДОМЛЕНИЕ