Новини

Заповед № РД-233 от 15.07.2024г.
16.07.2024

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" РУДОЗЕМ ОТПРАВЯ АПЕЛ КЪМ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНАТА ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДНИ, КАКТО ЗА СОБСТВЕНОТО СИ ЗДРАВЕ, ТАКА И ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА ПОЖАРИ!
16.07.2024
РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА  НАСЕЛЕНИЕТО" РУДОЗЕМ  ОТПРАВЯ АПЕЛ КЪМ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНАТА ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДНИ, КАКТО ЗА СОБСТВЕНОТО СИ ЗДРАВЕ, ТАКА И ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА ПОЖАРИ!             СЪВЕТВАМЕ ВСИЧКИ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТКРИТ ОГЪН ПО НИКАКЪВ ПОВОД, ОСОБЕНО В БЛИЗОСТ ДО ГОРСКИ НАСАЖДЕНИЯ И НЕПОЧИСТЕНА  ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ!  ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА  ОБЩИНАТА, ПРИ РАБОТА В БЛИЗОСТ ДО ГОРСКИ  ТЕРИТОРИИ ИЛИ НЕОКОСЕНИ И  НЕПОЧИСТЕНИ  ОТ ТРЕВНА  РАСТИТЕЛНОСТ ТЕРИТОРИИ ДА НЕ ПУШАТ!  ДА НЕ ИЗХВЪРЛЯТ ЦИГАРИ ОТ ДВИЖЕЩИ СЕ АВТОМОБИЛИ!   ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТ МАШИНИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА  ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ (КОСЕНЕ НА ТРЕВАТА, ПОЧИСТВАНЕ...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
09.07.2024
Приложения:1. Обяснителна записка2. Отчет данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 3. Разчет за финансирането на Капиталовите разходи

ГОДИШЕН ДОКЛАД
04.07.2024
За оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги и административно обслужване в Община Рудозем

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
04.07.2024
  О Б Я В А       Общинска Администрация- Рудозем уведомява жителите на общината, че с писмено  искане Вх. № КПД - 11- 258 - ( 11 )/03.07.2024г. до Директора на  РИОСВ-  Смолян е внесена информация   по Приложение № 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „ Паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк „ Лесопарк “ на гр. Рудозем- изграждане на подходи за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др. “ находящ се в поземлени имоти с идентификатори 63207.99.13 и...

Общинска Администрация- Рудозем уведомява всички граждани, че на 02.07.2024г. / вторник / ще се извърши профилактична обработка против кърлежи и бълхи в междублоковите пространства и спортните площадки.
01.07.2024

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат