Инж. Недко Кулевски

Инж. Недко Фиданов Кулевски


Роден на 17.09.1978 г. Женен с две деца.

Образование- висше:
Бакалавър, специалност "Разработка на полезните изкопаеми" - Минно - геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София. 

Магистрър, специалност "Индустриален мениджмънт"

Професионален опит:
2003 г. - 2007 г. Кметски наместник на с. Борие

2007 г. - 2011 г. Кмет на с. Борие.
От 2011 заместник-кмет на община Рудозем.

Езици: английски  

Ресор: строителство и благоустройство на територията, инвеститорски контрол, лятна и зимна поддръжка на пътищата в Община Рудозем.
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат